top of page

תקנון האתר

עלה לוגו מירב זינר
תנאי שימוש

לתשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

 

תנאי השימוש באתר 

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "מירב צילומי בוטיק" (להלן: “החברה”). אתר אינטרנט זה עומד לרשותך  (להלן: "אתר ו/או אתר "מירב צילומי בוטיק"). השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

 

מהו אתר "מירב צילומי בוטיק"?

אתר "מירב צילומי בוטיק" מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחום הצילום לרבות אך לא רק: צילומי משפחה, ילדים, חאלקה , תינוקות וכדו’, מידע על מבצעים, מידע אודות המוצרים ,השירותים והמבצעים אשר "מירב צילומי בוטיק" מספקת בארץ .

 

למי מיועד האתר?

"מירב צילומי בוטיק" מיועדת בעיקר לציבור הלקוחות המעוניינים בצילומים אומנותיים ומקצועיים ברמה גבוהה ובאוירה יהודית ומזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

 

שירותים הניתנים באתר

במסגרת האתר "מירב צילומי בוטיק" מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: שירותים ו/או מוצרים ו/או אביזרים (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק "מירב צילומי בוטיק" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויים באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

 

מידע ותמונות באתר

באתר תמצא מידע מטעם "מירב צילומי בוטיק" וצדדים שלישיים עליהם אין "מירב צילומי בוטיק" פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת "מירב צילומי בוטיק" מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא. ("מירב צילומי בוטיק " אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, כמו כן "מירב צילומי בוטיק" לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות. "מירב צילומי בוטיק" אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. ממולץ איפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מבצע בהסתמך על מידע שמופיע באתר. "מירב צילומי בוטיק" רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. "מירב צילומי בוטיק" אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

קישורים

ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי "מירב צילומי בוטיק" והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "מירב צילומי בוטיק" אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. "מירב צילומי בוטיק" אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. "מירב צילומי בוטיק" לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. "מירב צילומי בוטיק" אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "מירב צילומי בוטיק" רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של "מירב צילומי בוטיק". ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. "מירב צילומי בוטיק" תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. "מירב צילומי בוטיק" מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במבצעים המוצעים על-ידי "מירב צילומי בוטיק", לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך את השירותים בהם אתה מעוניין ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו.

 

הנך רשאי בכל עת לפנות "מירב צילומי בוטיק" בבקשה לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת:  Zmeyrav@gmail.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש "מירב צילומי בוטיק".

 

כמו כן, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. "מירב צילומי בוטיק" רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של "מירב צילומי בוטיק" על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. "מירב צילומי בוטיק" תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת אשר "מירב צילומי בוטיק" תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי "מירב צילומי בוטיק" ו/או שותפיה העסקיים של "מירב צילומי בוטיק". פניות כאמור ישוגרו אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתן. במידה ואישרת סעיף משלוח מידע שיווקי ואינך מעוניין בקבלת המידע השיווקי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, נא שלח בקשה אל:   Zmeyrav@gmail.com

 

"מירב צילומי בוטיק" רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. "מירב צילומי בוטיק" רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

אבטחת מידע

"מירב צילומי בוטיק" מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של "מירב צילומי בוטיק" מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, " מירב צילומי בוטיק” אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך "מירב צילומי בוטיק" עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי "מירב צילומי בוטיק", לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחריות

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS) לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "מירב צילומי בוטיק" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. "מירב צילומי בוטיק" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי "מירב צילומי בוטיק", נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל "מירב צילומי בוטיק" או מי מספקיה. "מירב צילומי בוטיק" אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי "מירב צילומי בוטיק". ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי "מירב צילומי בוטיק" , "מירב צילומי בוטיק" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

שינויים באתר

"מירב צילומי בוטיק" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "מירב צילומי בוטיק" בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

תמיכה טכנית

"מירב צילומי בוטיק" אינה מתחייבת לתת כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ל "מירב צילומי בוטיק " בגין העדר תמיכה כאמור.

 

הפסקת השירות

"מירב צילומי בוטיק" רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. "מירב צילומי בוטיק" תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של "מירב צילומי בוטיק" בלבד, או של צדדים שלישיים ש"מירב צילומי בוטיק" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של "מירב צילומי בוטיק" בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת "מירב צילומי בוטיק" בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו "מירב צילומי בוטיק", אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "מירב צילומי בוטיק" ,סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של "מירב צילומי בוטיק". אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. "מירב צילומי בוטיק" תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינוי תנאי השימוש

"מירב צילומי בוטיק" תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז בית שמש, המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

 

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

הנהלת "מירב צילומי בוטיק"  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

לתשומת ליבך: למרות שהנהלת "מירב צילומי בוטיק"  מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת "מירב צילומי בוטיק"  תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או במידה ותסרב לבצע את העסקה במחירה הנכון - הנהלת "מירב צילומי בוטיק"  לא תהיה חייבת לספקה, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת "מירב צילומי בוטיק". "מירב צילומי בוטיק" תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שינויים אלה.

 

תנאי תשלום

הנהלת "מירב צילומי בוטיק" תגבה את התמורה בגין השירותים שהזמנת באמצעות כרטיס האשראי שמסרת או כל אמצעי תשלום אחר שיוסכם ע״י "מירב צילומי בוטיק" . כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה), שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב. 

החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: “מירב זינר“.

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. "מירב צילומי בוטיק" תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שינויים אלה.

 

ביטול עסקה ושהות לאחר מעשה

 אתה רשאי לקבל החזר כספים על רכישת שרותי צילום ש"מירב צילומי בוטיק" מציעה תוך 14 יום מיום הרכישה, וזאת בתנאי שעדיין לא בוצעו שום צילומים ע"י "מירב צילומי בוטיק". על אף האמור לעיל, לא ניתן לקבל החזר על מבצעים.

כמו כן לא תתאפשר החזרת כספים במיוחד עבור הצרכן המציג דרישות מיוחדות, לרבות הדרכות אישיות והזמנות מיוחדות.

כדי לקבל החזר כספים או לבטל רכישה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, יש לשלוח אימייל ל-  Zmeyrav@gmail.com ובו תאריך הרכישה וסיבת הביטול. בתגובה יישלח אימייל עם מספר אישור עבורך.

לאחר ביטול העסקה, תזוכה במחיר ששילמת עבור העסקה, בניכוי דמי טיפול, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של העסקה, עד לתקרה של 100 ש"ח.

במקרה של ביטול עסקה, במידה ביטלת את העסקה מעל 14 ימי עסקים לפני יום הצילומים הנרכש, תזוכה במחיר ששילמת עבור העסקה. במידה שביטלת עסקה בתקופה שמתחת ל 14 ימי עסקים ליום הצילומים הנרכש מ "מירב צילומי בוטיק", תזוכה במחיר ששילמת עבור שרותי הצילום של "מירב צילומי בוטיק" בניכוי דמי טיפול וביטול בסך 250 ₪. במידה ביטלת עסקה בתקופה שמתחת ל 72 שעות למועד יום הצילומים הנרכש מ "מירב צילומי בוטיק", לא יתקבל החזר כלל.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

 

שונות

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת "מירב צילומי בוטיק" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת "מירב צילומי בוטיק" נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

רישומי המחשב של הנהלת "מירב צילומי בוטיק" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת "מירב צילומי בוטיק" שהיא הבעלים של "מירב צילומי בוטיק" לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה "מירב צילומי בוטיק", יונה בו אמיתי 7/12 , בית שמש. טלפון: 052-704-5051.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.06.19 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת "מירב צילומי בוטיק" על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הנהלת "מירב צילומי בוטיק" מאחלת לך קנייה מהנה וכן שנזכה לספק לך שירות מהנה ולהגשים את כל ציפיותיך מאתנו לטובה ב"ה.

bottom of page