top of page

צילום מרהיב באומן

הייתי באומן.

מלבד העובדה שמדהים שם, החלטתי שאני רוצה לצלם את התינוק הבא בסטודיו בתוך דלי ישן.

וכשאני רוצה משהו, אני לא יורדת ממנו ויהי מה.

בקיצור, לאחר ששיגעתי את הקשישות המקומיות ההמומות, פליז גברת, פליז.

אני רק רוצה דלי ישן.

לבסוף, הן גם מצאו.

הייתם צריכים לראות את הפנים שלהן כשגם התעקשתי לשלם עליו.

והנה התמונה הזאת, שכל כולה קסם, מזכירה לי כל כך למה התעקשתי.

לחיי חוויות וסיפורים שנשארים איתנו לתמיד!Comments


bottom of page